SV Kampong Tennis bestaat dankzij de hulp van vele vrijwilligers. Leden en ouders van leden dragen op verscheidene manieren hun steentje bij. Dankzij hun inzet kan onze club op deze manier bestaan en worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals de clubkampioenschappen, de competitie, het rackettrekken en allerlei interne toernooien. Daarnaast worden ook de ledenadministratie en het onderhoud van de website uitgevoerd door vrijwilligers.

Omdat vele handen licht werk maken, zijn enthousiaste vrijwilligers altijd meer dan welkom. Er zijn verschillende mogelijkheden om iets voor de club te kunnen betekenen, ook activiteiten die niet veel tijd kosten, of zelfs maar gedurende een korte periode, of eenmalig gedaan hoeven te worden. Dus ook als je weinig tijd hebt, is er altijd wel iets te doen.

 

Wil je graag (een keer) wat doen voor de club en daarmee ook meer mensen leren kennen? Neem dan contact op met het bestuur

 

vrijwilligersuitje collage_web2010

 

Ereleden en leden van verdienste

Binnen de SV Kampong wordt de inzet door vrijwilligers zeer gewaardeerd. Naast diverse prijzen zoals de Tinus Welle prijs (voor een persoon of groep die in het afgelopen jaar een bijzondere prestatie heeft/hebben verricht als vrijwilliger voor de SV Kampong) en de Kees Metz prijs (voor tennisleden die zich in het voorafgaande kalenderjaar buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor SV Kampong Tennis) kan een vrijwilliger tot lid van verdienste en tot erelid worden benoemd. Leden kunnen tot lid van verdienste worden benoemd als zij:

• als niet-bestuurslid over een langere periode iets voor SV Kampong Tennis hebben gedaan (in commissie etc.)

• als bestuurslid een grote bestuurlijke taak hebben gedaan

• als lid een bijzondere sportprestatie hebben geleverd

Onderstaand de leden van verdienste die door SV Kampong Tennis zijn benoemd. Daarnaast zijn Carla Remmert, Ellen van Rooij en Fenneke Schutte-Wttewaal (mede) op verzoek van het tennisbestuur benoemd tot erelid van SV Kampong. Voor de lijst van ereleden van de SV Kampong zie de federatiewebsite.

Albert Brecheisen

Mirian Brecheisen

Jiska van Gemeren

Inge Hardus

Mirjam van der Helm

Wendy Huisman

Fred Koekoek

Ron van der Kroon

Kees Metz

Frans van Niekerk

Albert Quarles van Ufford

Flip de Ronde

Ellen van Rooij

Robert Segers

Harrie Steinbusch

Wilma Steinbusch

Esther Visser

Bert Vollebergh

Banner
Banner
Banner