SV Kampong Tennis is een vereniging die draait op vrijwilligers. Totaal zijn er tientallen leden actief in het bestuur en in commissies. Daarnaast draait de competitie dankzij de vrijwillige inzet van tientallen aanvoerders en ouders die willen rijden. En tot slot zijn er er velen ondersteunend actief bijvoorbeeld voor het maken van foto's, het bijhouden van de website en de ledenadministratie. Als je graag iets wilt doen, kijk dan op de vrijwilligerspagina

 

Als het gaat over beslissingen dan is het hoogste orgaan van een vereniging de Algemene Ledenvergadering. Jaarlijks organiseert het bestuur, dat verantwoordelijk is voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging, inclusief de financiën, een ALV, waar alle leden van harte worden uitgenodigd mee te denken en te praten en zo nodig beslissingen te nemen.

 

Ieder tennislid kan hiermee zijn of haar eigen verantwoordelijkheid nemen voor het voortbestaan van de SV Kampong, hetzij het hele jaar of op sommige momenten actief, hetzij enigszins passief door gebruik te maken van zijn of haar stemrecht op de ALV.

 

img 0822_1 img 0832_1 img 0828_1

Banner
Banner
Banner