Vanaf de zomer 2017 liggen de tennisbanen bij elkaar. Een mijlpaal. En dus tijd voor nieuw beleid.

 

Informatie gegeven en inbreng gevraagd

Op 24 januari nodigden we jullie uit voor een informatieavond op 30 januari. Helaas hebben niet veel leden van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Degenen die er wel waren, hebben op basis van de opties, vragen en ideeën die we daar presenteerden hun inbreng geleverd. Die inbreng – waarvoor hartelijk dank! - is verwerkt in dit document Toekomst SV Kampong Tennis en aangevuld met nieuwe feiten en een aantal stellingen. 

Nee, we vragen jullie (nog) niet om bardienst te gaan draaien, maar ja, misschien is er wel een contributieverhoging nodig om professionals het vrijwilligerswerk te laten doen.

En nee, het bestuur wil niks terugdraaien van wat al besloten is, maar wil wel een innovatief alternatief voorstel voorleggen aan de ledenvergadering.

Als het voorstel niet wordt aangenomen, blijft uiteraard het eerdere besluit van kracht. Ook voor het invullen van een tennispark met zes banen is overigens een nieuwe impuls nodig. Het gebrek aan betrokkenheid baart het bestuur grote zorgen. We doen daarom een zeer dringend beroep op jullie inbreng. Zowel in het meedenken over de invulling als de daadwerkelijke uitvoering. Wij horen daarom graag jullie reacties op onderstaande vragen en stellingen (zie ook het menu onder organisatie/ALV). Het is uiteraard ook mogelijk om te  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Maar nogmaals we vragen jullie om je vooral goed in te lezen over de toekomst van onze tennisvereniging!

 

Hoe zat het ook al weer

Voor wie het even kwijt is: in juni worden de voorste tennisbanen gesloopt en start de renovatie van de achterste banen en aanleg van de nieuwe banen op de helft van hockeyveld 3. De federatie legt er een paviljoen bij, geëxploiteerd door de pachter. In het eerste jaar is overeengekomen dat deze satelliet 40 uur per week open is, zoveel mogelijk gekoppeld aan de activiteiten op het tennispark. De ALV heeft besloten het park uit te breiden met een extra tennisbaan.

 

Alternatief voorstel

Op basis van nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht heeft het bestuur na grondig onderzoek en met behulp van een aantal commissieleden en besloten een alternatief voorstel uit te werken, namelijk om naast de 5 tennisbanen 2 padelbanen/minitennisvelden op het tennispark aan te leggen. We investeren hiermee in de tennisvereniging: in kwantiteit én kwaliteit. Dit alternatief leggen we ter besluitvorming voor aan de ALV van 9 maart. 

 

 

Omdat de plattegrond dan iets wijzigt, wordt de satelliet van een veel ruimer terras voorzien en dichter bij de bestaande banen geplaatst. Bijkomend voordeel is dat de mogelijkheid ontstaat een (multifunctionele) tennismuur bij het tennispark te plaatsen. Padel gaat – zo leert de ervaring op andere tennisverenigingen – voor meer leven op de club zorgen. De satelliet zal zo meer open zijn en tennis en squash krijgen een nieuwe impuls. Doordat de tennis- en squashvereniging voor de aanleg zorgen, hebben tennis- en squashleden eerste rechten op het gebruik van de padelbanen. Het bestuur ziet padel als een mogelijkheid om de dalende ledenaantallen te stoppen. Uiteraard is ook bekeken of 6 tennisbanen en 2 padelbanen mogelijk zijn. Dit past echter niet in de plattegrond en is financieel helaas niet mogelijk.

 

De keuze voor padel is niet het enige besluit dat de ALV op 9 maart moet nemen. We hebben ook input nodig om het beleid voor de komende jaren vast te stellen: graag jullie reacties op onderstaande punten (klik op de titels en log in):

 

Wat is onze kracht?

Hoe onderscheidt Kampong zich van de omringende tennisverenigingen?

Weten we dat voldoende en zijn de resultaten uit de enquête van 2013 nog actueel?

Moeten we concurreren met STVU die zeer waarschijnlijk TC Rijnsweerd als buurman krijgt en die zullen samenwerken of moeten we aansluiten bij die samenwerking?

 

Baanbezetting

Is jullie tevredenheid over de baanbezetting veranderd?

Hoe vaak moeten we daadwerkelijk wachten op een baan? En op welke tijd is dat?

Moet er altijd 1 baan voor vrij spelen overblijven? Of hangt dat van het tijdstip af?

 

Invulling zesde baan

Veel leden rekenen op de zesde baan, maar iedereen geeft daar zijn eigen invulling aan.

Wat heeft voorrang: training, competitie/activiteiten, vrij spelen?

 

Training

Willen we zoveel lessen willen blijven houden?

Willen we straks op de populaire tijden op vier van de zes banen training om de groepsgrootte te verminderen?

(en zijn dan twee banen voor vrij spelen voldoende?)

 

Gewenste activiteiten

Willen we naast een interne competitie ook een laddercompetitie?

Willen we een open toernooi?

Willen we de jeugd en senioren meer verbinden?

Moeten de clubkampioenschappen van de jeugd en de senioren in dezelfde periode of juist niet?

 

Nieuw leven

Hoe benutten we het nieuwe tennispark als moment om weer nieuw leven in de vereniging te blazen?

Is Kampong Tennis een echte tennisvereniging of wordt Kampong Tennis een echte tennisvereniging als de banen bij elkaar liggen?

Meer sfeer en tennissers onder elkaar. Wie stopt er energie in de vereniging? Of gaat dat vanzelf?  

Al jaren zijn er vacatures in bestuur en commissies. Nu is de kans om juist weer te verbinden…maar hoe?

 

Verwachtingen racketsporten

Aanwezigen op de informatieavond kregen indruk dat het toevoegen van padel een grotere verbetering betekent dan een zesde tennisbaan.

Maar wat doen squashers en tennissers: stappen zij misschien deels over naar padel?

Wat voor effect heeft dat op de ledentallen en op de baanbezetting?

Is padel een hype?

Wat gebeurt er als tennis blijft teruglopen?

 

Vrijwillig of tegen betaling?

Zijn we te zuinig geweest de afgelopen jaren (geen professionals ingehuurd voor vrijwilligersklussen)?

Hebben we te veel in de activiteiten gestoken met borrels en lunches?

Zijn we bereid extra contributie te betalen om het werk dat tot nu toe door vrijwilligers werd gedaan, door een betaalde kracht te laten uitvoeren?

Wie gaat businessevents organiseren? Padel kán daaraan een bijdrage leveren maar is dat nodig?

Wat verwachten we van de mogelijkheden van het paviljoen?

Banner
Banner
Banner