Op de vijf (binnenkort zes) kunstgrasbanen van SV Kampong Tennis aan de Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht kunnen leden in principe het hele jaar door spelen. Als je vrij wilt spelen, controleer dan eerst de actuele baanbezetting. Reserveren via internet is mogeijk: activeer dan uiterlijk tien minuten vantevoren je reservering op Kampong zelf. Veel tennisplezier!

In januari zijn de winterregels van kracht geworden. Dat betekent dat we de banen op slot doen als er niet gespeeld kan worden vanwege gladheid of dooi. Laatste update zaterdag 23 januari 15 uur: de banen zijn weer open.

 

Kalender 2016
iedere maandag vanaf 19.00 uur rackettrekken op baan 1 en 2
12-20 maart Utrechts tenniskampioenschappen
 
 
 
 
 
Vrijwilligersvacatures
bestuurslid portefeuillehouder communicatie, lid technische commissie, lid jeugdcommissie, lid activiteitencommissie
voor meer informatie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

UTK-logo-titleSamen met alle Utrechtse tennisverenigingen organiseren we in 2016 de grootste gemeentelijke tenniskampioenschappen van heel Nederland: de Utrechtse Tenniskampioenschappen! 

Van 12 t/m 20 maart 2016 op 15 verschillende parken in de stad Utrecht en Leidsche Rijn. Ook onze vereniging stelt in die week een aantal avonden en/of dagdelen haar banen beschikbaar. Iedereen kan meedoen aan het toernooi. Er worden singles, dubbels en mixen gespeeld in verschillende categorieën:

Jeugd:

Enkel en Dubbel Groen 1 en Groen 2

ME, JE, MD, JD, GD 11 t/m 12 jaar, 11 t/m 14 jaar en 11 t/m 17 jaar

Senioren:

Open en 25+ HE, DE, HD, DD, GD op actuele rating

35+, 40+, 45+, 60+ HE, DE op actuele rating

50+, 55+, 65+ HE, DE, HD, DD, GD op actuele rating

70+ HD, DD, GD op actuele rating

Dit is dus dé kans om kampioen van Utrecht te worden.

De inschrijving loopt t/m 25 februari (of sluit zodra het maximum aantal partijen is bereikt). Om deel te nemen moet je in ieder geval een KNLTB bondsnummer hebben en bij een Utrechtse tennisvereniging lid zijn of in Utrecht wonen. Kijk voor de specifieke voorwaarden op de website van de UTK.

Degenen die na half november op Kampong zijn geweest, hebben al kunnen zien dat ons oude afhangbord gedemonteerd is en dat de tennishoek binnen is opgeruimd (met dank aan het accommodatieteam). Dit alles ter voorbereiding op het in gebruik nemen van een digitaal afhangbord. Dat zal worden geplaatst binnen, in de tennishoek, naast het kastje. Instructies en codes volgen zo spoedig mogelijk. Er komt namelijk een en ander bij kijken. We vragen jullie begrip voor de tijdelijke situatie waarin we even geen werkend afhangsysteem hebben en soepel en eerlijk om te gaan met het bezetten van de banen. We proberen alles zo snel mogelijk in werking te krijgen. Woensdag 25 november wordt het systeem geïnstalleerd. Een van de voorwaarden is het plaatsen van de banner op de website. Dat is inmiddels gerealiseerd. Wordt vervolgd! Wie alvast wil weten hoe het digitale afhangbord werkt: lees hier verder. Voor wie graag een demonstratie krijgt, organiseren we een informatieavond.

De Algemene Ledenvergadering van tennis heeft op 1 juni in een goede sfeer unaniem goedkeuring gegeven aan:

  • het algemene ontwerp van het sportlandgoed
  • het ontwerp van het tennispark
  • de principes van de financiële huishouding van de federatie met de aangesloten verenigingen
  • de kosten voor tennis

Voor de ligging van de banen en de uitgangspunten van de satelliet zijn de adviezen van de commissie overgenomen. De voorkeur gaat uit naar het aanleggen van drie banen op de helft van hockeyveld 3.

zicht op het clubhuisKampong, Maleisisch voor 'omheind dorp'. Sportlandgoed Kampong is met haar zes verenigingen en 5.500 leden vergelijkbaar met een groot dorp. Met dit als uitgangspunt en kijkend naar de ontwikkelingen rondom het sportlandgoed heeft Kampong een Structuurplan Sportlandgoed Kampong gemaakt. Alle ontwikkelingen op het sportlandgoed dienen te passen binnen het structuurontwerp.Op de site van de federatie lees je hoe dit er dan uit komt te zien.

winter utrechtVoor alle sporters van Kampong heeft Kampong Squash, zoals elk jaar de Winteractie. Dit is een driemaandenabonnement, voor slechts €50,-. Met dit abonnement heb je een eenvoudige manier te pakken om de wintermaanden door te sporten op je club, 24/7.

plattegrond tennisbanen juli 2015

In juni hebben we van de architect van de federatie het 2e ontwerp gekregen.

Het gaat de goede kant op. Inmiddels heeft het bestuur in juli al weer reactie gegeven voor het 3e ontwerp. Dat verwachten we na de vakantieperiode.

Zoals besloten in de laatste ALV gaat het nu om (in totaal) 6 banen, op een locatie waar uitbreiding tot 7 mogelijk is.

Hier wordt een sfeerplaatje en een plattegrond bijgevoegd.

De commissie Nieuw Tennispark bestaat uit Gert den Ouden, Gert van Leusden, Hans Würdemann en Bernard Pekelharing en heeft de trainer Ron gevraagd naar zijn input.

Als je vragen hebt: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

gevel sateliet vanaf baan 1

Wil je weten hoe ons nieuwe tennispark eruit komt te zien? Op dinsdag 26 mei organiseren we een inloopavond in het clubhuis van cricket. Op maandag 1 juni is de besluitvormende ALV van tennis. Zie voor de stukken en het advies van de commissie de ALV-pagina en voor het ontwerp van het totale sportlandgoed de informatie van de federatie.

nieuw tennispark terrasVoor en tijdens de ALV van 16 april 2015 hebben zes leden zich bereid verklaard de keuzes rond het nieuwe tennispark voor te bereiden. De commissie krijgt onder meer de opdracht, uitgaande van de reeds genomen besluiten, na te gaan of de kaders en uitgangspunten van de federatie compleet, realistisch en het best mogelijk zijn.

De federatie is met het ‘clubhuisproject’ nu zover gevorderd dat de eerder aangekondigde besluitvormende ALV’s van alle sportverenigingen worden  ingepland. In mei moeten alle ALV’s besluiten nemen over de business case die beschrijft waar het geld vandaan komt en waar het aan wordt besteed en het ontwerp van het hele sportlandgoed van Kampong, met gedraaide en verplaatste velden, clubhuis, toegang en de satelliet bij tennis. In de  ALV van 16 april presenteerde de federatie een eerste proeve hiervan, in de volgende ALV (waarschijnlijk op 28 mei) is de besluitvorming.

Omdat het flink wat werk is, heeft de ALV hiervoor Bernard Pekelharing benoemd in het tennisbestuur. Samen met Gert van Leusden, Gert den Ouden, Pier Siebesma, Peter van Waarde en Hans Würdemann vormt hij de commissie die de voorbereidingen treft voor de besluitvormende ALV.

Daarnaast zijn in de ALV de jaarrekening en begroting goedgekeurd en zijn Ellen van Rooij en Saskia Voortman herkozen als voorzitter resp. penningmeester. Een volledig verslag van deze ALV volgt zo spoedig mogelijk. 

Banner
Banner
Banner