Op de vijf kunstgrasbanen van SV Kampong Tennis aan de Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht kunnen leden in principe het hele jaar door spelen. Als je vrij wilt spelen, controleer dan eerst het baanschema. Een deel van de banen kan gereserveerd zijn voor activiteiten en trainingen. Veel tennisplezier!

foto trui zonder hoofd en handen

 

Kalender 2014
iedere maandag vanaf 19.00 uur rackettrekken op baan 1 en 2
12 sep - 26 okt vrijdagavond, zaterdag en zondag najaarscompetitie
18 september informatieve ALV in het cricketpaviljoen
5 oktober World Tour: Rood en Oranje
16 oktober voorlopige datum besluitvormende ALV 
2 november World Tour: Rood en Oranje
9 november Jeugd Herfsttoernooi
 
  
 
 
 

Op donderdag 18 september 2014 organiseert het bestuur vanaf 20.30 uur een informatieve ALV over de herinrichtingsplannen. Locatie: cricketpaviljoen! In de zomer heeft de adviescommissie die door de ALV van 24 april is benoemd, hard gewerkt aan haar advies

Het tennisbestuur beraadt zich op dit moment over de verdere besluitvormingsprocedure om tot een keuze voor de ligging van de tennisbanen te komen. De ALV van 18 september is informatief en zal ook worden gebruikt om te peilen hoe de leden hierin staan. Daarna, voorlopig bepaald op 16 oktober (de definitieve datum is mede afhankelijk van gesprekken met de gemeente en besluitvorming in het federatiebestuur) vindt een besluitvormende ledenvergadering plaats.

 

De Senioren Clubkampioenschappen 2014 zijn inmiddels afgelopen.

 

Twee weken mooi weer en mooi tennis afgewisseld met mooi voetbal.

Inmiddels zijn er legio foto's van de sterren online gezet.

U kunt ze vinden onder activiteiten senioren -> Clubkampioenschappen

 

Heeft u ook nog foto's, wij ontvangen ze graag !!

 

De jeugd clubkampioenschappen starten zijn gestart!

In de periode tot 13 juli speel je enkels en of dubbels in een door Ron samengestelde poule.
 
De poules worden als volgt ingedeeld:
We hebben de  onderdelen van  de competitie en hoe de kinderen nu zijn ingedeeld als uitgangspunt genomen. We hebben ROOD, ORANJE en GROEN waarbij jongens en meisjes doorelkaar spelen.
Vanaf t/m 14 jaar is het gesplitst naar jongens en meisjes. 
 
In de eerste week zal vooral de jongste jeugd aan bod komen. In de tweede week de oudere jeugd. .Als het goed is zijn alle proefwerkweken dan voorbij!.
Op zondag 13 juli wordt de finale van elke poule gespeeld en vieren het einde van het seizoen met een BBQ voor leden en ouders en broertjes en zusjes.
Want wisten jullie dat Kampong tennis dit jaar 35 jaar bestaat? Vandaar!
 
Kosten deelname € 5 voor een onderdeel
€ 7,50 voor 2 onderdelen (bv enkel en dubbel).
 
 
 
Veel  groeten van de jeugdcie

Helga Han Gabie Anna en Heerco!

 

helpwantedDringend gezocht ter vervanging van de huidige vrijwillgers: 3 leden voor de Technische Commissie die de KNLTB-competitie organiseert en een secretaris voor het bestuur. Zie hier meer informatie over de TC en informatie over de functie van secretaris.

 


 

Tussen 30 juni en 13 juli vonden dit jaar de jeugdclubkampioenschappen plaats.

De laatste dag was zeer spannend omdat in veel poules pas toen de beslissing viel. Het was spannend tot het laatste moment.

Maaike Hendriks is dit jaar kampioen bij de meisjes geworden en Benjamin Meijer dit keer bij de jongens. Van harte!

Kijk hier voor alle uitslagen

ondertekening intentieverklaring sportlandgoed MaarschalkerweerdIn 2015 willen wij op S.V. Kampong een nieuw clubhuis realiseren. Niet alleen wij willen deze ‘Kampong Baru’, maar ook partners en belangrijke partijen als gemeente, provincie en Rabobank staan achter dit plan. Op 13 juni is er, tijdens het WK Hockey in Den Haag, een volgende stap gezet. We hebben de intentieverklaring met de Rabobank ondertekend. Dat betekent dat we nu verder kunnen met plannen maken en bouwtekeningen schetsen.

groen2014-2

 

Met nog 1 wedstrijd te spelen heeft het eerste Groene team het kampioenschap al behaald. Ze zijn niet meer in te halen.

Willem Veldpaus, Max Groenewegen, Emil van Waarde en Benjamin Meyer: van harte gefeliciteerd! 

Ook onze felicitaties natuurlijk aan de invallers Jiske Siebesma en Njord Schoemakers (niet op de foto).

 

groen2014-1

 

De Algemene Ledenvergadering is op 24 april 2014 akkoord gegaan met het document ‘Visie, beleid en ambities 2013-2016’. Het concept-document is vooraf een aantal keer aan alle leden gestuurd met het verzoek te reageren. Bijna 20 leden gingen daarop in en kwamen met aanvullingen, opmerkingen, vragen en suggesties. Alles is zo goed mogelijk verwerkt tot een definitieve versie die ter vergadering werd uitgereikt en hoofdstukgewijs (Signatuur van de vereniging, Financiën, Federatie, Leden, Tennissport en training, Vrijwilligers, Utrecht en tennis, Accommodatie en Communicatie) toegelicht door Paul Kok. Met het vaststellen van deze ‘Visie, beleid en ambitie’ zijn we als tennisvereniging voorbereid op de keuzes die we de komende tijd moeten maken.

Een van de belangrijkste keuzes gaat over de vernieuwing van de banen. Door de plannen voor vernieuwing van het clubhuis van Kampong ontstaat voor tennis de mogelijkheid de banen bij elkaar te leggen. Dit is een wens van de meerderheid van de leden, zo bleek uit de ledenenquête die vorig jaar is gehouden. Vervolgens komt de vraag op waar die banen dan moeten komen te liggen. Daarvoor worden op dit moment een paar varianten nader onderzocht. Voorlopig gaat het om veld 3, 4 of 6 van hockey. Onderzoeken betekent dat de varianten langs een lange lijst van argumenten moeten worden gelegd: geluid, afscherming, ligging ten opzichte van andere voorzieningen, licht, veiligheid, inrichtingsmogelijkheden, etc. maar vooral ook de financiële gevolgen. De ALV besloot een aparte commissie in het leven te roepen die de afwegingen moet gaan maken en een advies aan het bestuur gaat geven.

Thijs Otto van Es, de nieuwe voorzitter van de federatie, lichtte het proces nog eens toe: op dit moment wordt even pas op de plaats gemaakt in het federatiebestuur maar zonder te willen vertragen. Niks ligt nog vast: alle besluitvorming door de diverse ALV’s moet nog plaatsvinden. Thijs nam hiermee de ongerustheid van verschillende leden weg bij wie de indruk was ontstaan dat alles al besloten zou zijn.

Naast deze agendapunten keurde de ALV de jaarrekening over 2013 en de begroting 2014 goed én werd de Kees Metzprijs uitgereikt aan Peter Roethof die als aanvoerder van het accommodatieteam met zoveel extra aandacht ons tennispark onderhoudt.

Zie ook het concept-verslag van de vergadering.

Banner
Banner
Banner
Banner