Op de vijf kunstgrasbanen van SV Kampong Tennis aan de Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht kunnen leden in principe het hele jaar door spelen. Als je vrij wilt spelen, controleer dan eerst het baanschema. Een deel van de banen kan gereserveerd zijn voor activiteiten en trainingen. Veel tennisplezier!

foto trui zonder hoofd en handen

 

Kalender 2015
iedere maandag vanaf 19.00 uur rackettrekken op baan 1 en 2
ma 21 sept Banen niet beschikbaar ivm groot onderhoud tennisbanen tot 12.00 uur op baan 345 en van 12.00 - 16.00 uur op baan 1&2
sep - okt KNLTB-najaarscompetitie jeugd en senioren 
 
  
Vrijwilligersvacatures
bestuurslid portefeuillehouder communicatie
lid jeugdcommissie
voor meer informatie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
 

plattegrond tennisbanen juli 2015

In juni hebben we van de architect van de federatie het 2e ontwerp gekregen.

Het gaat de goede kant op. Inmiddels heeft het bestuur in juli al weer reactie gegeven voor het 3e ontwerp. Dat verwachten we na de vakantieperiode.

Zoals besloten in de laatste ALV gaat het nu om (in totaal) 6 banen, op een locatie waar uitbreiding tot 7 mogelijk is.

Hier wordt een sfeerplaatje en een plattegrond bijgevoegd.

De commissie Nieuw Tennispark bestaat uit Gert den Ouden, Gert van Leusden, Hans Würdemann en Bernard Pekelharing en heeft de trainer Ron gevraagd naar zijn input.

Als je vragen hebt: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

gevel sateliet vanaf baan 1

Wil je weten hoe ons nieuwe tennispark eruit komt te zien? Op dinsdag 26 mei organiseren we een inloopavond in het clubhuis van cricket. Op maandag 1 juni is de besluitvormende ALV van tennis. Zie voor de stukken en het advies van de commissie de ALV-pagina en voor het ontwerp van het totale sportlandgoed de informatie van de federatie.

nieuw tennispark terrasVoor en tijdens de ALV van 16 april 2015 hebben zes leden zich bereid verklaard de keuzes rond het nieuwe tennispark voor te bereiden. De commissie krijgt onder meer de opdracht, uitgaande van de reeds genomen besluiten, na te gaan of de kaders en uitgangspunten van de federatie compleet, realistisch en het best mogelijk zijn.

De federatie is met het ‘clubhuisproject’ nu zover gevorderd dat de eerder aangekondigde besluitvormende ALV’s van alle sportverenigingen worden  ingepland. In mei moeten alle ALV’s besluiten nemen over de business case die beschrijft waar het geld vandaan komt en waar het aan wordt besteed en het ontwerp van het hele sportlandgoed van Kampong, met gedraaide en verplaatste velden, clubhuis, toegang en de satelliet bij tennis. In de  ALV van 16 april presenteerde de federatie een eerste proeve hiervan, in de volgende ALV (waarschijnlijk op 28 mei) is de besluitvorming.

Omdat het flink wat werk is, heeft de ALV hiervoor Bernard Pekelharing benoemd in het tennisbestuur. Samen met Gert van Leusden, Gert den Ouden, Pier Siebesma, Peter van Waarde en Hans Würdemann vormt hij de commissie die de voorbereidingen treft voor de besluitvormende ALV.

Daarnaast zijn in de ALV de jaarrekening en begroting goedgekeurd en zijn Ellen van Rooij en Saskia Voortman herkozen als voorzitter resp. penningmeester. Een volledig verslag van deze ALV volgt zo spoedig mogelijk. 

voorzittershamerOp donderdag 16 april 2015 organiseert het tennisbestuur een Algemene Ledenvergadering in het clubhuis van Kampong cricket. Behalve reguliere, huishoudelijke punten zoals het vaststellen van de begroting en jaarrekening staan ook de plannen voor het nieuwe tennispark op de agenda van deze vergadering. De secretaris van de federatie zal samen met de architect en de projectleider de kaders en uitgangspunten presenteren. 

Klik hier voor de agenda en de vergaderstukken

De Algemene Ledenvergadering van tennis heeft op 1 juni in een goede sfeer unaniem goedkeuring gegeven aan:

  • het algemene ontwerp van het sportlandgoed
  • het ontwerp van het tennispark
  • de principes van de financiële huishouding van de federatie met de aangesloten verenigingen
  • de kosten voor tennis

Inmiddels hebben de leden van squash en voetbal ook al een go gegeven op het project. De vergaderingen van hockey en jeu de boules volgen op 10 en 11 juni.

Voor de ligging van de banen en de uitgangspunten van de satelliet zijn de adviezen van de commissie overgenomen. De voorkeur gaat uit naar het aanleggen van drie banen op de helft van hockeyveld 3. Daarvoor is wel zekerheid nodig over een lichtplan. Eventueel kunnen we uitwijken naar LED-verlichting. De meeste aanwezigen zien voor de satelliet meer in een goede 'terp' dan in een dakterras. De ALV gaf als aandachtspunt mee hoe eventuele bouw met hout eruitziet na verloop van jaren.

Voor de uitwerking zijn Gert den Ouden, Gert van Leusden en Hans Würdemann beschikbaar om met Bernard Pekelharing (vanuit bestuur) mee te werken in de uitvoeringsfase die nu aanbreekt. Ook trainer Ron is gevraagd om mee te doen i.v.m. zijn ervaring. De commissie met voornoemde leden en Pier Sybesma en Peter van Waarde werden bedankt voor hun goede voorbereiding van deze besluitvormende ALV.

De ALV benadrukte verder de drie condities: a) het veiligstellen van budget voor tennis, b) een goede changeprocedure en c) het delen van kleedkamergebruik. Het bestuur kreeg het mandaat voor het regelen van financiering, contracten en vergunningen, zolang het binnen het afgesproken budget blijft. De verhoging van dat budget, bestemd voor de toplaag van zes banen en een deel van de tennisspecifieke inrichting van de satelliet, werd door de ALV goedgekeurd. Op basis van offertes zullen definitieve berekeningen worden gemaakt.

zicht op het clubhuisKampong, Maleisisch voor 'omheind dorp'. Sportlandgoed Kampong is met haar zes verenigingen en 5.500 leden vergelijkbaar met een groot dorp. Met dit als uitgangspunt en kijkend naar de ontwikkelingen rondom het sportlandgoed heeft Kampong een Structuurplan Sportlandgoed Kampong gemaakt. Alle ontwikkelingen op het sportlandgoed dienen te passen binnen het structuurontwerp.Op de site van de federatie lees je hoe dit er dan uit komt te zien.
Het ontwerp van het nieuwe clubhuis is al heel ver en wordt de komende twee maanden uitgewerkt voor een aanvraag van de bouwvergunning bij de Gemeente Utrecht. In het ontwerp zijn de wensen van de verschillende verenigingen, de gebruikers en de leden verwerkt. In verband met de ligging van het nieuwe clubhuis en het draaien van het hoofdveld van hockey, worden de banen 1 en 2 verplaatst naar hockeyveld 3 of 4. De ALV van tennis bepaalt op 1 juni de keuze voor hockeyveld 3 of 4. Nabij de tennisbanen realiseert de federatie een semi-permanent 'satelliet'gebouw. Hiervoor wordt het semi-permanente hockeykantoor, geheel in de uitstraling van het sportlandgoed, aangepast. Hierin komt een kleine horecavoorziening die door de pachter zal worden geëxploiteerd. De openingstijden zullen in overleg met Kampong Tennis en Kampong Hockey worden afgestemd. Daarmee heeft tennis nabij de tennisbanen een voorziening, maar kunnen ook de toeschouwers rondom hockeyveld 2 en 3/4 gebruik maken van deze horecavoorziening.
Het federatiebestuur en de besturen van de verenigingen van SV Kampong organiseren de komende weken drie inloopavonden voor alle leden. Op deze avonden kan je de besturen en projectmanagers vragen stellen. Het zijn geen plenaire zittingen. De eerste zal plaatsvinden op maandag 11 mei, waarbij het thema 'Sfeer en indeling' zal zijn. Op dinsdag 19 mei is er nog een avond waarop je als lid vragen kan stellen over de sfeer en ruimtelijke indeling van het clubhuis . Op 26 mei is het thema 'Financiën en proces'. Dezelfde avond is er ook een speciale informatieavond over de plannen voor het nieuwe tennispark. Dit ter voorbereiding van de besluitvormende ALV's bij alle verschillende verenigingen in de maanden mei en juni. 

 

 De inschrijving voor het Kampong Omnitoernooi is geopend! Het enige evenement dat ALLE Kampong-sporten bijeen brengt, op zondag 23 augustus.

 

Potje voetbal, potje tennis, potje squash, potje boulen, potje hockey en potje cricket.

 

Lekker eten, chillen en dansen.

Voor meer informatie en aanmelden kijk op onze site: www.kampongomni.nl

Maquette nieuwbouw KampongIn maart zijn alle besturen van SV Kampong bijeengekomen om de realisatie van het nieuwe clubhuis en de herinrichting van het sportlandgoed Kampong verder te bespreken. Alle bestuursleden hebben zich positief uitgesproken over deze twee ontwikkelingen.

In mei 2015 houden alle verenigingen ALV’s waarin leden wordt gevraagd:

-1- goedkeuring te geven op de business case;

-2- goedkeuring te geven op het voorlopig ontwerp van het clubhuis. Het voorlopig ontwerp is in december op de informatieavond gepresenteerd.

Lees meer

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner