Op de vijf kunstgrasbanen van SV Kampong Tennis aan de Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht kunnen leden in principe het hele jaar door spelen. Als je vrij wilt spelen, controleer dan eerst het baanschema. Een deel van de banen kan gereserveerd zijn voor activiteiten en trainingen. Veel tennisplezier!

foto trui zonder hoofd en handen

 

Kalender 2015
iedere maandag vanaf 19.00 uur rackettrekken op baan 1 en 2
april - mei KNLTB-competitie jeugd en senioren 
16 april Algemene Ledenvergadering 20.30 uur clubhuis cricket
 
  
Vrijwilligersvacatures
bestuurslid portefeuillehouder communicatie
lid jeugdcommissie
voor meer informatie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
 
 

voorzittershamerOp donderdag 16 april 2015 organiseert het tennisbestuur een Algemene Ledenvergadering in het clubhuis van Kampong cricket. Behalve reguliere, huishoudelijke punten zoals het vaststellen van de begroting en jaarrekening staan ook de plannen voor het nieuwe tennispark op de agenda van deze vergadering. De secretaris van de federatie zal samen met de architect en de projectleider de kaders en uitgangspunten presenteren. 

Klik hier voor de agenda en de vergaderstukken

Jong Oud 2015

 

klik op de afbeelding om je direct in te schrijven.

nieuwjaarstoernooi 2015 

Voor de seniorleden organiseren Jiska, Maaike, Suzanne, Helene en Karlijn zondagmiddag 11 januari een nieuwjaarstoernooi. Na de spannende wedstrijden staan de glühwein en oliebollen klaar!

Voor alle Kampongers organiseert het federatiebestuur die zondag ook de nieuwjaarsbijeenkomst. Jullie zijn van harte uitgenodigd van 16.30- 18.00 uur!

artist impression clubhuis 50

 

Wil je ook het laatste nieuws horen over de bouw van het nieuwe clubhuis en de herontwikkeling van het sportlandgoed? Kom dan op dinsdag 16 december naar de informatiebijeenkomst. Het federatiebestuur nodigt alle leden van Kampong van harte uit.

Op deze avond presenteert het federatiebestuur het voorlopig ontwerp van het nieuwe clubhuis met de daarbij behorende bouwplanning. Ook licht het bestuur toe welke besluiten de verenigingen in de komende ALV’s zullen voorleggen aan de leden. Het exacte programma volgt zsm.

 

 

datum dinsdag 16 december 2014
tijd 20.00 uur
locatie  clubhuis 
aanmelden  voor 12 december via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.  

 

Maquette nieuwbouw KampongIn maart zijn alle besturen van SV Kampong bijeengekomen om de realisatie van het nieuwe clubhuis en de herinrichting van het sportlandgoed Kampong verder te bespreken. Alle bestuursleden hebben zich positief uitgesproken over deze twee ontwikkelingen.

In mei 2015 houden alle verenigingen ALV’s waarin leden wordt gevraagd:

-1- goedkeuring te geven op de business case;

-2- goedkeuring te geven op het voorlopig ontwerp van het clubhuis. Het voorlopig ontwerp is in december op de informatieavond gepresenteerd.

Lees meer

De notaris heeft de voorlopige uitslag van de ledenraadpleging over de ligging van de tennisbanen bekend gemaakt. 

Deze voorlopige uitkomst is dat het quorum is gehaald en dat nu afgerond 25% van de stemgerechtigde tennisleden heeft gekozen voor hockeyveld 6 (voor) en 71% voor hockeyveld 3 of 4 (achter). 4% heeft aangegeven geen mening te hebben en een paar stemmen worden nog onderzocht. De definitieve uitslag zal niets veranderen aan deze keuze. De notaris legt de definitieve uitslag begin februari in een akte vast.

Zoals afgesproken is deze uitslag bindend voor het bestuur. Er hoeft geen ALV meer gehouden te worden om deze keuze te bekrachtigen. Wel zal er straks nog een ALV komen waarin op basis van ontwerp en financiële uitwerking het definitieve besluit moet worden genomen. Net als de andere sportverenigingen binnen Kampong. 

We realiseren ons als bestuur dat dit proces om tot een keuze te komen lang heeft geduurd, maar vanaf nu kunnen we als tennisvereniging weer vooruit kijken. Voor de invulling van de keuze om alle banen samen 'achter' aan te leggen hebben we jullie betrokkenheid en inbreng hard nodig. Nadere informatie hierover volgt.

Van 16 tot en met 26 december 2014 konden de stemgerechtigde leden hun mening geven over de toekomstige ligging van de tennisbanen. In overleg met de notaris is de reactietermijn nu verlengd tot 10 januari 2015. Leden die nog niet hebben gereageerd, hebben een herinnering ontvangen. Ook is een aantal leden benaderd van wie niet het juiste e-mailadres bekend was.

Deze meningspeiling via internet is een ledenraadpleging waarvan de uitkomst bindend is voor het bestuur. De uitkomst (de banen komen vóór op hockeyveld 6 of áchter, deels op hockeyveld 3 of 4) is leidend voor deverdere uitwerking van de plannen van SV Kampong en daarom bepalend voor onze tennisvereniging.

Heb je vragen, dan kan je altijd terecht bij de bestuursleden en leden van de adviescommissie.

Ken je iemand die geen mail heeft ontvangen? Meld dit dan aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. zodat we de benodigde actie kunnen ondernemen.

Het bestuur hoopt dat met een grote respons op deze ledenraadpleging een goed einde komt aan een turbulent verenigingsjaar. Met de uitkomst - waarvan we iedereen per e-mail op de hoogte zullen stellen - gaan we in 2015 samen voortvarend aan de slag!

Wij wensen jullie een sportief en vernieuwend 2015!

Het tennisbestuur,

Rutger Hemrika, Mirjam Nagel, Ellen van Rooij, Carlijn Urlus, Saskia Voortman 

 

 

De afgelopen weken is het bestuur doende geweest met de voorbereidingen van een ledenraadpleging waarmee we als Kampong Tennis een besluit nemen over de ligging van de banen. Per e-mail hebben we alle leden met stemrecht op 16 december uitgenodigd hun mening te geven over de banen vóór (op hockeyveld 6) of achter (aansluitend aan de banen 3-4-5). Dit was de uitkomst van de ALV van 16 oktober, waar zich naar de mening van het bestuur te weinig leden voor hadden aangemeld om zo’n belangrijk besluit te nemen. In tussentijd hebben we advies gevraagd aan een notaris die de stemmen zal tellen en is met een delegatie van het federatiebestuur gesproken om te proberen nog meer helderheid en zekerheid te krijgen over de financiering van de opties. Dat laatste is overigens gelukt: het verplaatsen van de tennisbanen en het eventueel aanleggen van een extra voorziening zullen onderdeel uitmaken van de totale financiering van de herinrichting van het sportlandgoed Kampong, mits uiteraard alle ledenvergaderingen van de verenigingen hiermee straks akkoord gaan.

De informatieve tekst van de ledenraadpleging is met hulp van een aantal leden opgesteld en getest. De uitslagen worden verwerkt door de notaris. De ledenraadpleging staat in principe open tot 26 december. Als de notaris aangeeft dat het quorum van 35% nog niet is gehaald, zal een reminder worden gestuurd. De uitslag is bindend voor het bestuur. 

LET OP: heb je zelf het afgelopen jaar geen e-mails van het bestuur gekregen of ken je zo iemand? Geef dan het e-mailadres door zodat wij iedereen kunnen bereiken voor de ledenraadpleging!

Banner
Banner
Banner
Banner